top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1. Diensten en producten (inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk programma, trainingsprogramma, voedingsrichtlijnen, e-books…) worden pas geleverd of verstuurd na betaling.

2. Een gemaakte afspraak moet minstens 24 uur van tevoren worden gewijzigd of geannuleerd, zo niet dan wordt deze afspraak alsnog afgetrokken van het persoonlijke krediet. Annulering minder dan 24 uur op voorhand wegens ziekte kan enkel kosteloos via een doktersattest.

3. Een annulering of een wijziging van een gemaakte afspraak voor een persoonlijke training wordt minstens 24 uur van tevoren gecommuniceerd naar de klant. In samenspraak met de klant zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.

4. Bij het te laat komen op een training ontvangt de klant de resterende tijd zoals deze is afgesproken.

5. Indien de trainer niet op tijd is voor een training, dan zal deze tijd worden ingehaald aan het einde van de  training of bij een volgende training. Indien de trainer meer dan 15 minuten te laat is wordt er voor die training geen krediet afgetrokken van het persoonlijke krediet. 

6. Krediet is niet overdraagbaar naar andere personen.

 

7. Betalingen worden niet terugbetaald en kunnen niet worden geannuleerd.

8. Tarieven zijn aan verandering onderhevig. Reeds aangekochte kredieten blijven echter geldig, ook na een prijsverandering.

9. De eerste training is altijd vrijblijvend. Mocht de klant dus na deze eerste training besluiten om niet door te willen gaan, geen enkel probleem en de klant zal niks aangerekend krijgen. Mocht de klant echter wel besluiten om te starten dan zal deze eerste training  deel uit maken van de Motion Brugge Intro. 

10. Alle genoemde prijzen zijn incl. 6% btw.

11. Indien klant zonder verwittiging meer dan 15 min te laat is op een afspraak behouden wij het recht om deze afspraak te annuleren. Hierbij zal er wel een beurt van het persoonlijke krediet worden afgetrokken. 
 

12. Bij ziekte (met doktersattest), een ernstige blessure die elke vorm van beweging onmogelijk maakt (te beoordelen door Motion Brugge trainer) of afwezigheid van de trainer zelf, waardoor de klant niet kan komen trainen, worden eventueel gemiste sessies omgezet in extra trainingen die nadien ingehaald kunnen worden. Zodra trainingen weer mogelijk zijn heeft de klant hier maximaal 2 weken de tijd voor. Bovenstaande is enkel toepasbaar bij annuleringen conform de overige algemene voorwaarden. Een verzoek hiervoor dient op voorhand gecommuniceerd te worden via e-mail (info@motionbrugge.be) of WhatsApp (+32487561977). 


13. Abonnementen kunnen elke 4 weken worden stopgezet. Dit dient te gebeuren via een bericht e-mail (info@motionbrugge.be) of WhatsApp (+32487561977) . Dit dient te gebeuren uiterlijk 5 werkdagen voor de vernieuwingsdatum. 

14. Abonnementen kunnen gepauzeerd worden met volle weken (maandag – zondag) indien dit voorafgaand aan de pauzeperiode gecommuniceerd wordt via e-mail (info@motionbrugge.be) of WhatsApp (+32487561977). Abonnementen pauzes kunnen maximum voor 3 volle weken worden toegekend en dit maximum 5 weken per jaar. Pauzeringen worden geval per geval behandeld.

 

15. Betaling gebeurt elke 4 weken via automatisch domiciliëring. De startdatum voor 1e periode van 4 weken (en daarmee de automatisch domiciliëring) is de dag van de 1e PT of PSGT (dus na de MBI Intro).
 

16. Abonnementen worden voor onbepaalde tijd aangegaan en lopen automatisch en oneindig door tenzij de klant deze stop zet (zie artikel 13). 

 

17. Bij de 1x/week abonnementen (PT en  PSGT) kan de klant er ook voor kiezen om 2x/week een OGT te doen i.p.v. 1x een PSGT/PT + 1x een OGT. Een verzoek hiervoor dient op voorhand gecommuniceerd te worden via e-mail (info@motionbrugge.be) of WhatsApp (+32487561977). 
 

18. In geval van enige betwisting betreffende de uitvoering van de prestaties, dan wel van de conformiteit van de goederen, kan de koper of opdrachtgever de betaling van de facturen niet opschorten of weigeren.

19. Alle facturen en betaalverzoeken worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 7 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

20. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd.

21. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50€.

22. Indien de factuur of betaalverzoek niet tijdig betaald wordt, ontvangt de klant een duplicaat van de factuur of betaalverzoek. Indien deze binnen de week hierop volgend, niet betaalt is, ontvangt de klant een eerste aanmaning met begrip van de kosten beschreven in 16 en 17 . Indien geen betaling na 1 maand van de eerste aanmaning, volgt een tweede aanmaning met een bijkomende interest van 1% per maand en de kosten van het aangetekend schrijven. Indien geen betaling na 1 maand van de tweede aanmaning, volgt het voorleggen bij het Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Bij het doorsturen naar een deurwaarder, wordt deze gemandateerd voor de inning van het verschuldigd bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten, samen met de kosten van de deurwaarder.

 

23. Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

2. Medisch en gezondheid

1.  Training en fysieke inspanning gaan gepaard met bepaalde risico’s, inclusief maar niet beperkt tot: letsels aan gewrichten, botten en spieren, cardiovasculaire ongevallen (hartaanval, beroerte,…).
 

2. Bij het ervaren van fysieke- of mentale ongemakken is het verplicht om de trainer te informeren.
 

3. De trainer is geen dokter, kinesist of diëtist. Alle advisering omtrent deze vakgebieden is vrijblijvend en geen vervanging voor professioneel advies van experts in hun desbetreffende vakgebied.

4. Indien er op één van de laatste 4 vragen uit het algemeen intakeformulier ja is geantwoord moet de klant een dokter consulteren en toestemming krijgen om deel te nemen aan een fysiek trainingsprogramma. 
 

3. Diensten

Personal Training

1. Klanten krijgen een volledig gepersonaliseerd programma (training & beweging, voeding & hydratatie, slaapkwaliteit-en kwantiteit en stress) op basis van hun persoonlijke doelen en mogelijkheden.

 

2. Op basis van de input van de klant in dit programma zal de klant wekelijks worden gecoacht door zijn/haar trainer. Virtuele coaching door het programma zelf is continue.

3. Duur training is 45 minuten tenzij anders overeengekomen tussen trainer en klant.

4. Het personal training traject wordt gestart met een verplichte Motion Brugge Intro. Dit zijn een 3-tal  1-op-1 trainingen waarin de klant de voor hem/haar voorbereide oefeningen aanleert, zijn/haar persoonlijke programma doorloopt en kennismaakt met de werkwijze en structuur van de personal en open gym trainingen. Deze introductielessen zijn uiteraard niet meer verplicht indien een klant deze al heeft doorlopen als deel van een personal small group training traject. De introductielessen kunnen ook in duo worden doorlopen indien de klant dit wenst en dit gebeurt samen met persoonlijke vrienden/collega's/partner/... van de klant. De bewegingsscreening (waarmee het traject wordt gestart) maakt ook deel uit van deze introductielessen. De kosten hiervoor bedragen €185,00 (indien dit zelfstandig gebeurt, 1-op-1) of €140,00 per persoon (indien dit samen met een collega, vriend(in) of partner gebeurt, max 2. personen). Bij het starten van de Motion Intro gaat de klant de verplichting aan om te starten met een abonnement personal small group training of personal training.

5. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten eerder dan het afgesproken uur toekomen om reeds zelfstandig te starten aan de opwarming.

6. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten langer dan het afgesproken uur doorgaan om de training zelfstandig af te werken (indien nodig).

7. Een start met personal training is alleen mogelijk na aankoop van een abonnement personal training


8. Personal training is ten allen tijden te combineren met personal small group training.


9. Elk personal training traject omvat een (digitale) intake en bewegingsscreening. De informatie hieruit wordt gebruikt door de trainer om een volledig gepersonaliseerd programma (zie eerder) voor de klant te creëren. 


10. Personal training klanten ontvangen 2 e-books: 'voeding' en 'voeding & lichaamssamenstelling'.

11. Indien de klant samen wenst te trainen met een vriend, partner, collega,... is dit mogelijk. Dit kan met maximaal 3 deelnemers. Alle deelnemers krijgen een volledig gepersonaliseerd programma (zie eerder). De kosten hiervoor bedragen 450,00 voor een 10-beurtenkaart. De prijs van de abonnementen is in dit geval 25% lager voor alle deelnemers. Alle andere voorwaarden zoals in deze 'algemene voorwaarden' beschreven gelden voor alle deelnemers aan deze sessies. Indien er slechts 1 deelnemer (of 2) van de 2 (of 3) deelnemers aanwezig is, verliest de afwezige toch zijn/haar beurt.


12. De klant is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van het benodigde materiaal tijdens de training.


13. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opruimen van het gebruikte materiaal tijdens de training. 


14. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsresultaten in zijn/haar persoonlijke programma tijdens de training. 

15. Indien de klant sportschoeisel draagt dient dit volledig schoon te zijn. 


16. Afspraken voor een personal training worden in samenspraak tussen de klant en de trainer gemaakt. Dit kunnen wekelijkse variabele momenten zijn of vaste afspraken. 

17. Open gym training. Inbegrepen bij elk personal training abonnement. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren. 
 

Personal Small Group Training

1. Klanten krijgen een volledig gepersonaliseerd programma (training & beweging, voeding & hydratatie, slaapkwaliteit-en kwantiteit en stress) op basis van hun persoonlijke doelen en mogelijkheden.

 

2. Op basis van de input van de klant in dit programma zal de klant wekelijks virtueel worden gecoacht door het programma zelf.

3. Duur training is 45 minuten tenzij anders overeengekomen tussen trainer en klant.


4. Minimaal 2 deelnemers per training. Indien er <24 uur voor de start van de training slechts 1 inschrijving is, wordt de training geannuleerd. Dit wordt direct gecommuniceerd naar de ingeschreven klant. Zij zullen dan z.s.m. hun beurten terug ontvangen op hun persoonlijke tegoed.  


5. Maximaal 4 deelnemers per training.


6. Het personal small group training traject wordt gestart met een verplichte Motion Intro. Dit zijn een 3-tal  1-op-1 trainingen waarin de klant de voor hem/haar voorbereide oefeningen aanleert, zijn/haar persoonlijke programma doorloopt en kennismaakt met de werkwijze en structuur van de personal small group trainingen. Deze introductielessen zijn uiteraard niet meer verplicht indien een klant deze al heeft doorlopen als deel van een personal training traject. De introductielessen kunnen ook in duo-vorm doorgaan indien de klant dit wenst en dit gebeurt samen met persoonlijke vrienden/collega's/partner/... van de klant. De bewegingsscreening (waarmee het traject wordt gestart) maakt ook deel uit van deze introductielessen. De kosten hiervoor bedragen €180,00 (indien dit zelfstandig gebeurt, 1-op-1) of €135,00 per persoon (indien dit samen met een collega, vriend(in) of partner gebeurt, max 2. personen). Bij het starten van de Motion Intro gaat de klant de verplichting aan om te starten met een abonnement personal small group training of personal training.

7. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten eerder dan het afgesproken uur toekomen om reeds zelfstandig te starten aan de opwarming.

8. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten langer dan het afgesproken uur zelfstandig doorgaan om de training af te werken (indien nodig).

9. Personal Small Group Training is ten alle tijden te combineren met personal training en/of online personal coaching.


10. Elk personal small group training traject omvat een (digitale) intake en bewegingsscreening. De informatie hieruit wordt gebruikt door de trainer om een volledig gepersonaliseerd programma (zie eerder) voor de klant te creëren. 

11. Personal small group training klanten ontvangen 2 e-books: 'voeding' en 'voeding & lichaamssamenstelling'.

 

12. De klant is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van het benodigde materiaal tijdens de training.


13. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opruimen van het gebruikte materiaal tijdens de training. 


14. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsresultaten in zijn/haar persoonlijke programma tijdens de training. 

15. Indien de klant sportschoeisel draagt dient dit volledig schoon te zijn. 
 

16. Uurrooster voor de personal small group trainingen is aan verandering onderhevig. Eventuele aanpassingen hieraan zullen z.s.m. gecommuniceerd worden naar de klanten. 

 

17. Open gym training. Inbegrepen bij elk personal small group training abonnement. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren.  

Open Gym

1. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren. 

2. Klanten dienen zich in te schrijven op het gewenste tijdstip d.m.v. onze online agenda.

3) De zaal mag enkel worden betreden op het tijdstip waarop de klant zich heeft ingeschreven via agenda.motionbrugge.be ('Open Gym Training' agenda)

4) De klant mag de zaal maximaal 5 minuten eerder en maximaal 5 minuten later dan het ingeschreven tijdstip betreden/verlaten.

5) Enkel de klant die zich heeft ingeschreven mag de zaal betreden.

6) De zaal mag enkel betreden worden met schoon sportschoeisel.

7) Er mag niet getraind worden in jeansbroeken (ter voorkoming van onnodig slijtage).

8) Al het materiaal wordt na gebruik op de juiste plek terug geplaatst.

9) Er wordt ten allen tijden met zorg en voorzichtigheid met het materiaal en de toestellen omgegaan. Er wordt niet gegooid met materiaal. Materiaal wordt altijd voorzichtig en gecontroleerd gepakt en terug gelegd (op de grond of op de opbergplaats). Er wordt niet geschoven met materiaal over de grond of over de platformen. Bij het verplaatsen van materiaal altijd het materiaal optillen en terug neerzetten of de wieltjes onder het toestel gebruiken.

10) Er mag geen materiaal op de houten platformen gebruikt worden met uitzondering van de bankjes en de houten blokken.

11) Muziek kan gebruikt worden door een GSM (of ander toestel) aan te sluiten op de aux kabel. Indien meerdere klanten aanwezig , graag rekening houden met de muziek- en volume voorkeur van de andere klanten.

12) De airco’s kunnen gebruikt worden bij hoge temperaturen door gebruik te maken van de bijbehorende afstandsbedieningen. Zie instructies hierboven.

13) De 3 rechtse kasten onder het opbergrek mogen geopend worden om materiaal te pakken. Het openen en sluiten van de kasten gebeurt met controle en voorzichtigheid, waarbij de kastdeur telkens licht van de grond wordt getild.

14) De kasten links onder het opbergrek mogen niet worden geopend.

15) De koelkast mag niet worden geopend.

16) De tv mag niet worden gebruikt.

17) Magnesium mag gebruikt worden indien dit met beleid wordt gedaan. Overschot wordt dus in de bakken van de handen gewreven.

18) Er mag geen materiaal uit de zaal verplaatst worden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Motion Brugge.

19) Indien trainers van het Motion Brugge team aan het werk zijn krijgen deze ten allen tijden voorrang in de uitvoering van hun begeleide trainingen met klanten.

20) Bij schade, tekorten of gebreken aan het materiaal of infrastructuur wordt Motion Brugge direct geïnformeerd. De kosten verbonden aan het herstel van eventuele schade zijn voor rekening van de klant.

21) Klant is verantwoordelijk voor het correct afsluiten na de training en dit omvat nazien of alle (elektronische) installaties in de gebruikte ruimten (dus ook kleedkamers en toiletten) buiten werking zijn gesteld. De klant sluit de ruimtes af, sluit de geopende ramen en dooft de lichten. De klant controleert en zorgt ervoor dat de ruimtes volledig zijn opgeruimd en dat al het gebruikte materiaal opgeborgen is op de daarvoor voorziene plaats alvorens de zaal af te sluiten.

22) De zaal wordt geopend en gesloten met de ‘Nuki Smart Lock’ App.  

23) Indien bovenstaande regels niet worden nageleefd ontvangt de klant een reminder om hier in het vervolg beter op te letten. Bij een 2e overtreding ontvangt de klant een waarschuwing. Bij een 3e overtreding verliest de klant het recht op de ‘Open Gym’.

Referentie Actie

1. Indien bestaande klanten nieuwe klanten aanbrengen krijgen zij per aangebrachte klant 1 extra training gratis (begeleid en open gym) bij hun volgende aankoop.


2. Accumuleerbaar met andere acties
 

Recensie Actie

1. Indien bestaande klanten een 5-sterren recensie plaatsen op onze Facebook en Google pagina krijgen zij 1 extra training (begeleid en open gym) gratis bij hun volgende aankoop.

2. Accumuleerbaar met andere acties
 

Eindejaars Actie

1. Enkel geldig voor nieuwe klanten

2. 10% korting op max één 10-beurtenkaart of andere optie, NIET op totaal bedrag van factuur. 

Flyer Actie

2 extra gratis trainingen (begeleid en open gym) bij elke optie. Enkel geldig voor nieuwe leden.

100% resultaat gegarandeerd. Niet tevreden? Geld terug.
In samenspraak met de klant worden er in het begin van het begeleidingstraject doelen opgesteld. Indien deze niet behaald worden binnen de daarvoor opgestelde termijn heeft de klant het recht op een volledige terugbetaling. 
Klanten hebben dit recht indien zij aan onderstaande voorwaarden voldoen:
 

  • Klant gebruikt het Motion Brugge programma consequent gedurende minstens 12 weken. De klant doet dit eerlijk. 

  • Klant behaalt in deze periode 100% van de doelstellingen (uitgezonderd LG, slaap en stress) in het Motion Brugge programma.

  • Klant kan aantonen dat Yazio (of een andere vergelijkbare app) consequent is gebruikt gedurende minstens 12 weken.

  • Klant communiceert open en eerlijk met Motion Brugge. Zeker tegenslagen of falen worden genoemd zodat wij samen met jou aan een oplossing kunnen werken. Ook zaken waar men minder tevreden over is moeten worden gecommuniceerd naar de trainer.

bottom of page