top of page

COOKIE BELEID

Inleiding
 
Algemeen
Deze website https://motionbrugge.be/ (“onze website”) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.
 
Begrippenlijst
In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • “Cookie” betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die Wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies;

 • “Cookiewetgeving” betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);

 • “Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG.
   

Contactgegevens
Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door Motion Brugge V.O.F. (hierna “Wij” of “Ons” of “Onze”). Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer BE 0752 543 024 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Boogschutterslaan 37, Sint-Kruis (Brugge), 8310.
 
U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier op onze website;
(c) telefonisch, op +32 (0) 4 87561977 of
(d) per e-mail, met gebruikmaking van info@motionbrugge.be
 
Hoe gebruikt onze website cookies en welke soort cookies zijn er?
Onze website kan bepaalde first party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze Cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonsgegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.
 
Door gebruik te maken van Onze Website, kunt u ook bepaalde Cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (third party Cookies). Third party Cookies zijn Cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons. Voor meer details, zie verder in deze Cookie Verklaring.
 
Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij hebben genomen om Persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, verwijzen Wij u naar Onze Privacy Verklaring.
 
Alle Cookies gebruikt door onze Website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Cookiewetgeving. Wij kunnen sommige of alle van de hieronder vermelde soorten Cookies gebruiken. Voor meer specifieke details over de Cookies die Wij gebruiken, verwijzen Wij u naar de informatie verder in deze Cookie Verklaring.

Essential Cookies
Deze cookies maken kernfunctionaliteit mogelijk, zoals beveiliging, identiteitsverificatie en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
 
Marketing Cookies
Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een ​​relevantere service te bieden en betere advertenties weer te geven die passen bij uw interesses.
 
Functional Cookies) 
Deze cookies verzamelen gegevens om de keuzes die gebruikers maken te onthouden om deze te verbeteren en een persoonlijkere ervaring te bieden.
 
Analytics Cookies
Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten te ontdekken en een betere algehele analyse te bieden.

Toestemming en behoud van controle
Voordat Cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een banner die uw toestemming vraagt om deze Cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van Cookies stelt u Ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van Cookies, tenzij deze Cookies strikt noodzakelijk zijn.  De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle Cookies of alleen Cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers Cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.
De onderstaande links geven instructies over hoe u Cookies in alle gangbare browsers kunt beheren:

Wijzigingen
Wij kunnen deze Cookie verklaring te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina toegelicht. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren. 
 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens
Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

 1. het recht op inzage;

 2. het recht op correctie;

 3. het recht om te wissen (vergetelheid);

 4. het recht om de verwerking te beperken;

 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

 6. het recht op gegevensportabiliteit;

 7. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en

 8. het recht om uw toestemming in te trekken.
   

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in Onze Privacy Verklaring, waarin meer informatie opgenomen is over privacy, gegevensbescherming en uw rechten.

bottom of page